Ден на християнското семейство

Ден на християнското семейство

Семейството – там, където започва животът и любовта никога не свършва. С много обич и сръчни ръчички децата от 4 “а” клас изработика картички и проекти за класната стая. 

Награждаване състезание "Аз рисувам"

Награждаване на най-добрите в организираното от Сдружение на българските начални учители състезание по изобразително изкуство “Аз рисувам”.

IV "а" клас

Даниела Майсторова - 50 точки
Алексндър Бодурски - 44 точки
Гергана Тодорова - 42 точки
Мирач Йозтюрк- 42 точки