Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС

2023-2024

Етичен кодекс на СУ"Симон Боливар"

2022-2023

Етичен кодекс на СУ"Симон Боливар"