Заповеди

ЗАПОВЕДИ НА МОН

2022-2023

Заповед РД09-106/24.01.2023 г. за определяне на неучебни дните от 25.01.2023 г. до 31.01.2023 г. включително в училищата на територията на област Пловдив.