Изпитна сесия

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ И ЗА ОФОРМЯНЕ НА СРОЧНА ОЦЕНКА