Интерактивен урок “Слънцето и Луната”

Интересен интерактивен урок по човекът и  природата се проведе  с учениците от  IV a клас. Темата на урока ,,Слънцето и Луната” истински впечатли четвъртокласниците и провокира тяхната креативност. Чрез различни интерактивни игри и упражнения те затвърдиха старите знания и научиха нови. За да упражнят наученото, в края на часа, разделени на екипи, учениците с  желание изработиха и представиха проекти свързани с урока.