Неучебен ден – 31.03.23

Учебните занятия се възстановяват на 04.04.2023 (вторник) по утвърдено седмично разписание.