НП”Заедно в изкуствата и спорта” – 2024/2025

ИНФОРМАЦИЯ

След проведена анкета на учениците от СУ”Симон Боливар” са обобщени резултатите  и са избрани следните дейности:

  • Модул 1 – Театрално изкуство V-VII клас
  • Модул 2 – Баскетбол
  • Модул 2 – Волейбол
  • Модул 3 – Изобразително изкуство