Обучения персонал

Обучение на педадогическия персонал

ноември 2023

Специфични умения за работа в комисия по БДП

ДАТА
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАЕНЕ
ОБУЧИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧАСТНИК
КРЕДИТИРАНЕ
ноември 2023 г
Пловдив
Дидаско
Марияна Мицова
1 квалификационен кредит

дата: 18 и 19 март 2023 г

място на провеждане: онлайн: e-prosveta.bg

обучителна организация: издателска група "Просвета"

участник: Светлана Почева

кредитиране: 1 квалификационен кредит

октомври 2023

Киберсигурност в училище

ДАТА
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАЕНЕ
ОБУЧИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧАСТНИК
КРЕДИТИРАНЕ
12 и 13 октомври 2023 г
Пловдив
ПУ"Пайсий Хилендарски" по НП"Квалификация на пед. специалисти"
Толя Баланджиева
1 квалификационен кредит

дата: 18 и 19 март 2023 г

място на провеждане: онлайн: e-prosveta.bg

обучителна организация: издателска група "Просвета"

участник: Светлана Почева

кредитиране: 1 квалификационен кредит

Mарт 2023

STREАM УРОКЪТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

ДАТА
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАЕНЕ
ОБУЧИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧАСТНИК
КРЕДИТИРАНЕ
18 и 19 март 2023 г
онлайн: e-prosveta.bg
издателска група "Просвета"
Светлана Почева
1 квалификационен кредит

дата: 18 и 19 март 2023 г

място на провеждане: онлайн: e-prosveta.bg

обучителна организация: издателска група "Просвета"

участник: Светлана Почева

кредитиране: 1 квалификационен кредит

Февруари 2023

ИЗПИТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 7., 10. И 12. КЛАС

ДАТА
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАЕНЕ
ОБУЧИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧАСТНИК
КРЕДИТИРАНЕ
18 февруари 2023 г
НДК, зала 11 (кино „Люмиер“)
„Асоциация Българика“
Лилия Базелкова
1 квалификационен кредит

дата: 18 февруари 2023 г

място на провеждане: НДК, зала 11 (кино "Люмиер")

обучителна организация: "Асициация Българика"

участник: Лилия Базелкова

кредитиране: 1 квалификационен кредит

Януари 2023

Първа долекарска помощ

ДАТА
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАЕНЕ
ОБУЧИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБУЧИТЕЛ
УЧАСТНИК
КРЕДИТИРАНЕ
21.01.2023
в училище СУ "Симон Боливар" от 09:00-17:00 часа
Академия Първа Помощ
д-р Витан Витанов
25 учители
1 квалификационен кредит

дата: 21.01.2023

място на провеждане: в училище СУ "Симон Боливар" от 09:00-17:00 часа

обучителна организация: Академия Първа Помощ

обучител: д-р Витан Витанов

участник: 25 учители

кредитиране: 1 квалификационен кредит

Използване на технологиите за повишаване на функционалната грамотност

ДАТА
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАЕНЕ
ОБУЧИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБУЧИТЕЛ
УЧАСТНИК
КРЕДИТИРАНЕ
21.01.2023
Пловдив(онлайн обучение)
РААБЕ
Елена Томова
Лилия Базелкова
1 квалификационен кредит

дата: 21.01.2023

място на провеждане: Пловдив(онлайн обучение)

обучителна организация: РААБЕ

обучител: Елена Томова

участник: Лилия Базелкова

кредитиране: 1 квалификационен кредит

Декември 2022

Иновативни методи на обучение по Физическо възпитание и спорт

ДАТА
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАЕНЕ
ОБУЧИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБУЧИТЕЛ
УЧАСТНИК
КРЕДИТИРАНЕ
06.12.2022 - 07.12.2022
Пловдив (онлайн обучение)
"Уча-се"
д-р Иван Симеонов
учител по ФВС - Боряна Ангелова
1 квалификационен кредит

дата: 06.12.2022 - 07.12.2022

място на провеждане: Пловдив (онлайн обучение)

обучителна организация: "Уча-се"

обучител: д-р Иван Симеонов

участник: учител по ФВС - Боряна Ангелова

кредитиране: 1 квалификационен кредит

Използване на графични редактори в часовете по математика – „Geogebra“ и „Microsoft Mathematics“

ДАТА
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАЕНЕ
ОБУЧИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБУЧИТЕЛ
УЧАСТНИК
КРЕДИТИРАНЕ
10.12.2022
Пловдив (онлайн обучение)
"Уча-се"
Румяна Георгиева
ст. учител по математика Мариана Мицова
1 квалификационен кредит

дата: 10.12.22

място на провеждане: Пловдив (онлайн обучение)

обучителна организация: "Уча-се"

обучител: Румяна Георгиева

участник: ст. учител по математика Мариана Мицова

кредитиране: 1 квалификационен кредит

НП "Мотивирани учители и квалификация"

Тема: Прилагане на дизайн за промяна и развитие на позитивна училищна среда

Дата: 11.10.2022
Провеждане: 09:00-12:30 - 13:30-16:30
Лектор: проф. д.п.н. Дора Лефтерова и проф. д-р Галин Цоков
Участник: Лазарина Николова
Кредитиране: 1 квалификационен кредит
Дата: 03.11.2022
Провеждане: 09:00-12:30 - 13:30-16:30
Лектор: проф. д.п.н. Дора Лефтерова и проф. д-р Галин Цоков
Участник: Здравко Дионисов
Кредитиране: 1 квалификационен кредит
Дата: 04.11.2022
Провеждане: 09:00-12:30 - 13:30-16:30
Лектор: ас. д-р Лъчезар Африканов и проф. д-р Галин Цоков
Участник: Теодора Спасова
Кредитиране: 1 квалификационен кредит