Общински кръг “Защита при бедствия,пожари и извънредни ситуации”

СУ "Симон Боливар" спечели първо място на общински кръг на състезание по "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"

На 20-ти април 2023 г. екипът на СУ “Симон Боливар” спечели първо място на общинския кръг на състезанието по “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”. Това е изключителен успех и гордост за училището и учениците му.

Състезанието имаше за цел да подобри познанията и уменията на учениците в областта на защитата при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Участниците се изправиха пред различни предизвикателства, като решаваха ситуации в реално време, решаваха тестове и демонстрираха практически умения.

Екипът на СУ “Симон Боливар” показа високо ниво на подготовка и умения в различни области, като комуникация, ръководство и организация на дейностите при бедствия и извънредни ситуации. Победата им е доказателство за уменията и усърдието на учениците в работата с тези важни теми.

За да постигнат този успех, учениците на СУ “Симон Боливар” се подготвяха с упоритост и посветеност към развитието на своите знания и умения в областта на защитата при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Необходимата подкрепа и насърчение получиха от учителите и треньорите, които им предоставиха изключителна подготовка.

Победата на екипа на СУ “Симон Боливар” е резултат от съгласуваната и упорита работа на всички участници в тази интензивна и важна област. Успехът на учениците ни е доказателство за това, че посветената работа и упорството довеждат до голям успех.

От името на СУ “Симон Боливар” искаме да поздравим !