Обява: Конкурс за отдаване под наем на ученически стол