Пести вода спаси бъдещето – henkel

Учениците от СУ 'Симон Боливар' споделят успеха на проекта 'Пести вода, спаси бъдещето' с учениците от СУ 'Св. Софроний Врачански'

Проектът “Пести вода, спаси бъдещето” е светъл пример за ангажираност и отговорност от страна на учениците от СУ “Симон Боливар”. С тази инициатива, младите ученици се стремят към по-устойчиво и отговорно използване на водните ресурси в нашето училище и чрез това правят първите стъпки към поддържането на по-здрава и по-чиста околна среда.

Целта на проекта е ясна и амбициозна – да се оптимизира използването на вода в учебните помещения, като се използва иновативна технология, аератори за пестене на вода. Тези устройства, инсталирани в класните стаи, се грижат да намалят консумацията на вода, като същевременно осигуряват подходящи условия за обучение и работа.

Учениците не само създадоха проекта, но и създадоха уеб сайт и дигитални материали, които да подкрепят информирането и обучението на всички за важността на икономията на вода и устойчивите практики. Техният ангажимент и сътрудничество са вдъхновяващи и показват как учениците могат да бъдат движещата сила зад промяната.

Най-голямото признание за техния труд е победата в конкурса “ЗАЕДНО ЗА ЕДИН ПО-КРАСИВ СВЯТ” на Henkel България. Този успех не само ги награди, но и финансира закупуването на аератори, които ще допринесат за успешната реализация на проекта.

.

След успешната организация на посещението в СУ “Св. Софроний Врачански” в град Пловдив, учениците от СУ “Симон Боливар” демонстрираха не само своя ангажимент, но и силата на обединените усилия за постигане на по-устойчиво бъдеще. Посещението беше възможността за учениците от двете училища да се срещнат и споделят важни идеи за опазването на водните ресурси и отговорното им използване.

По време на посещението, учениците от СУ “Симон Боливар” проведоха кратка, но вълнуваща презентация пред учениците от СУ “Св. Софроний Врачански” на тема “Отговорно използване на ресурсите, най-вече водата”. Тяхната презентация не само осветли важността на икономията на вода, но и показва как младите поколения могат да бъдат активни стражи на околната среда.

След това, учениците от СУ “Симон Боливар” запознаха своите връстници с иновативното устройство – аератора за пестене на вода. Чрез представяне на този елементарен, но ефективен инструмент, те показаха как със сравнително малко усилия и средства може да се намали значително консумацията на вода в учебните помещения. За да дадат на учениците реален пример за въздействие, учениците проведоха и практически експеримент.

В рамките на 30 секунди, учениците напълниха бутилка с вода без аератор, след което отбелязаха нивото на водата. След това монтираха аератор и повториха експеримента. Резултатите бяха очевидни – с помощта на аератора, водата беше напълнена по-бавно, а потреблението се намали със значителните 30 процента. Този живописен експеримент подчерта важността на иновациите и тяхното въздействие върху ефективното управление на водните ресурси.

Не само учениците от СУ “Симон Боливар” споделиха своите знания и опит, но и разпространиха информационен флаер и предоставиха необходимите материали (аератори) на СУ “Св. Софроний Врачански” за монтаж в 20 други класни стаи. Този акт на щедрост и сътрудничество подчерта смисъла на обединените усилия в борбата за по-чиста и по-устойчива околна среда.

Това посещение не само обогати знанието на учениците, но и насърчи духа на сътрудничество и обмен на идеи между училищата. Той е своеобразен пример за това как образованието и ангажираността могат да обединят хора и да доведат до позитивни промени в общността и околната среда.

Искрено благодарим на училище “Св. Софроний Врачански” за топлото приемане и гостоприемство. Вашият интерес и усмивки вдъхновиха нашите ученици и направиха посещението ни незабравимо.