Посланията на есенните листа БДП

Посланията на есенните листа: Творчески урок по безопасност на пътя от учениците на СУ "Симон Боливар"

В училището СУ “Симон Боливар”, творчеството и обучението вървят ръка за ръка. Това бе демонстрирано по изключителен начин от учениците на трети клас с ръководител Николинка Аргирова и учениците от 2а и 2б клас с ръководител Боряна Ташкова. Техният проект “Посланията на есенните листа” съчета изкуство и образование, като даде възможност на децата да изразят своето виждане за безопасността на пътя по един уникален и запомнящ се начин.

В основата на този проект лежи идеята за създаване на есенни листа от различни подръчни материали. Всяко дете се включи активно, като изработи свое уникално листо, декорирано с послания за безопасност на пътя. Учениците използваха цветна хартия, картички, платове, а също така и естествени материали като изсъхнали листа и клонки, за да превърнат своите послания в истински произведения на изкуството.

Проектът не само стимулира креативността на децата, но и служи като важен образователен инструмент. Чрез творческия процес, малките ученици усвоиха и предадоха важни правила за безопасност на пътя. Тези правила включваха неща като значението на пешеходните пътеки, спазването на светофарните сигнали, и важността от бъдещо наблюдение за движението.

Завършекът на проекта бе една колоритна изложба в училището, където всички ученици, учители и родители имаха възможността да видят тези вдъхновяващи творби. Изложбата не само представи таланта и креативността на децата, но и послужи като напомняне за важността на безопасността на пътя.

Този проект на СУ “Симон Боливар” е пример за иновативния подход към обучението, който обединява изкуство и образование, като по този начин насърчава децата не само да учат, но и да мислят креативно и отговорно.