Проект “Многоетажен паркинг” БДП

Проект "Многоетажен паркинг"

Учениците от четвърти клас проектираха и изработиха напълно самостоятелно многоетажен паркинг в час по технологии и предприемачество.Участваха активно в екипен проект ,,Многоетажен паркинг” и показаха завидни умения за работа в екип. За пореден път показаха и отличните си знания по БДП.