Световен ден на борбата със СПИН

Световен ден за борба със СПИН

Световен ден за борба със СПИН
На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба със СПИН. Датата е определена
през 1988 г. по инициатива на Световната здравна организация с цел да насочи
общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае
необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с това заболяване.
За поредна година във връзка със Световния ден за борба със СПИН, учениците от
гимназиален етап на Средно училище „Симон Боливар“, поставиха червена панделка на
своите учители и съученици в знак на съпричастност и подкрепа на възможността за
популяризиране на мерките за превенция срещу ХИВ/СПИН сред младите хора. 
Изработено бе табло от учениците от 4 „б“ клас. Здравно-образователни материали за
превенция срещу болестта, предоставени от г-жа Димитрова /учител по биология и
здравно образование/, се раздадоха на всички ученици.
Медицинските лица в училището заедно с комисията за гражданско, здравно,
екологично и интеркултурно възпитание съдействаха за по-добрата информираност
относно рисковете на тази коварна болест. Редица мероприятия, презентации и беседи
се проведоха през целия петъчен ден.