Участие на олимпиада kings

Ние сме учениците от 5, 6 и 7 клас, взели участие в олимпиада Кингс. Учим зраво, имаме знания по български език и литература и сме устремени към победа.