9 МАЙ – ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

На 9 май – Деня на Европа- СУ „Симон Боливар“ провежда Ден на ученическото
самоуправление.
Всички длъжности в училище се поемат от ученици. Те влизат в роли –на
преподаватели, на управленци, на помощен персонал.
На този ден по традиция ръководството на училището получава подкрепа в
изпълнението на ежедневните задачи от своите амбициозни, организирани и креативни
ученици.
Един ден, наситен с емоции, въодушевление и ентусиазъм!