Добре дошли

 

Къде да учим?

Кариерно ориентиране в училищното образование
7 клас
ДЗИ

Страници

 

Профил на купувача

 

История

През 1981 г. по решение на Общински народен съвет гр. Пловдив, в кв. Изгрев започва изграждането на ново 28-класно училище. Взето е решение новото учебно заведение да носи името на великия борец за свобода и независимост на народите от Латинска Америка – Симон Боливар в чест на 200-годишнината от рождението му.

На 15.09.1983 г. при тържествена обстановка се открива първата учебна година в историята на училището, започвайки с 1560 ученика в 43 паралелки, обучавани от 70 квалифицирани преподаватели.

Директор на новосъздаденото училище става г-н Иван Панайотов – вещ ръководител и организатор, а заместник-директори г-жа Магдалина Георгиева и г-жа Майя Аврамова. Училището заживява пълнокръвен живот с разнообразни дейности – училищен хор, фанфарна музика, кръжоци по различни предмети.

32 випуска, хиляди ученици, получили образованието си в родното училище, от които 956 зрелостници, получили дипломите си за средно образование, стотици учители отдали труд, сърце и енергия на своите възпитаници.

Богатата история на нашето училище доказва, че то е оставило своя белег във възпитанието и образованието на поколенията личности, преминали през него, водени от жаждата за знания. Историята на СОУ”Симон Боливар” е всичко онова, което ни носи самочувствие от направеното и което ни кара да се стремим към бъдещето. СОУ”Симон Боливар” продължава да съхранява своите критерии за ценности и да ги съизмерва с идеалите, които ни е завещал патрона на училището Симон Боливар. Историята ни е дала сигурен знак, че неговата смелост и благородство обединяват, а святостта на личността му е белег, който осмисля стремежите и  усилията на поколения учители и ученици от нашето училище.

През изминалите 32 години училището ни не престава да се развива с цел да отговори на предизвикателството на новия век. Подобрихме материално-техническата база, осигурявайки качествен учебен процес с обновяване на специализираните кабинети и класните стаи.

Училището поддържа традиционни приятелски отношения с Посолството на Боливарска Република Венецуела в България и провежда ежегодни съвместни дейности. Училищното настоятелство към СОУ"Симон Боливар" е съпричастно към проблемите и радостите на училищния живот, съдейства за подобряване на материалната база и учебно-техническите средства.

Разработвайки и реализирайки проекти по различни национални и европейски програми удовлетворяваме разнообразните интереси на нашите възпитаници, развивайки заложбите им в областта на науката, изкуствата и спорта. А те ни радват с множеството си изяви и престижни награди през годините. 

Книги за четене

2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
 

 

Наръчник

Как да подкрепим децата?


   Секция „Кризисна интервенция“ към Дружеството на психолозите в България и Институт Човешки Фактор ООД представят на вниманието ви Наръчник за оказване на спешна психологическа помощ на деца в критични събития „КАК ДА ПОДКРЕПИМ ДЕЦАТА“.
   Можете да свалите безплатно наръчника оттук (формат PDF, 1,5MB).