Добре дошли

 

Къде да учим?

Кариерно ориентиране в училищното образование
7 клас
ДЗИ

Страници

 

Профил на купувача

 
 • image01

   
 • image01
   
 

 

 

Съобщения:

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Считано от 12.04.2021 г.  се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 4 клас, учениците от 7 „а“ и 7 „б“ клас, както и учениците от 9 „а“ клас. За учениците от 5 и 6 клас обучението продължава от разстояние в електронна среда. Графикът на учебните часове за присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда е оповестен чрез платформата на училището и от класните ръководители до учениците и техните родители.

                                                                                                                                         От ръководството

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

          От 22.03.2021г. до 31.03.2021г. се преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от І до ІХ клас включително в СУ „Симон Боливар“ – гр. Пловдив. Преминава се в обучение от  разстояние в електронна среда чрез  училищната платформата G Suite. Графикът за провеждане на часовете се изпраща  до учениците и техните родители от класните ръководители по утвърдения начин.

Родителите да упражняват контрол за включване на децата си и спазване на графика при провеждане на обучението.

 

     ОТ РЪКОВОДСТВОТО


 

СЪОБЩЕНИЕ

С решение на Областен кризисен щаб Пловдив от 11.03.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас в учебните заведения на територията на област Пловдив за периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г., включително.

За посочения период учениците преминават към обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението ще се провежда по следния график на часовете:

1 час – 8.00 – 8.30

2 час – 8.50 – 9.20

  3 час – 9.40 – 10.10

    4 час – 10.40 – 11.10

    5 час – 11.30 – 12.00

    6 час – 12.20 – 12.50

   7 час – 13.10 – 13.40

Начало на занятията за учениците в ГЦОУД – 14.00 ч.

Родителите да упражняват контрол за включване на децата си в обучението.

От ръководството

 


 

От 15 февруари 2021 година учениците от IXа клас

преминават от обучение от разстояние в електронна среда

в присъствено обучение.

 

 

Уважаеми колеги, родители и ученици,

Присъствените занятия за учениците от І до ІV клас се възобновяват, считано от 04.01.2021 година.

Учениците от V до ІХ клас продължават обучението от разстояние в електронна среда, считано от 04.01.2021 г.

Пожелавам спокойни празници!

Аделина Бамбалова – Директор на СУ „Симон Боливар“

 


На основание Заповед №РД – 01 – 677/25.11.2020 г. на Министъра на МЗ и Заповед № РД 09- 3457/26.11.200г. на  Министъра на МОН.

 Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от І до ІХ клас включително в СУ „Симон Боливар“ – гр. Пловдив, считано от 30.11.2020г. до 21.12.20г. включително.  Обучението на учениците да се провежда в електронна среда от разстояние, синхронно, чрез  училищната платформата G Suite по утвърден временен график на учебните часове и утвърдено седмично разписание.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО


 

С решение на ОКЩ - Пловдив учениците от гр. Пловдив от 5 до 12 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда (дистанционно) от 24.11.2020 г. до 04.12.2020 г. вкл. Обучението на учениците в СУ "Симон Боливар" се провежда по утвърденото седмично разписание и утвърдения график на часовете.

Родителите осъществяват контрол на децата си за участие в часовете в G Suite.

Аделина Бамбалова

/Директор на СУ "С. Боливар"/

 


 

Уважаеми родители,

Във връзка с представяне на актуална информация ви информирам, че в СУ "Симон Боливар" има карантинирани ученици като контактни на близък в семейството: в 4а клас - един ученик и в 6б клас - един ученик. Последно посещение на ученичката от 4а клас е на 20.11.2020 г., а 6 клас са в дистанционно обучение от 11.11.2020 г.

Извършена е допълнителна засилена дезинфекция.

Бъдете здрави!

А. Бамбалова

/Директор на СУ "С. Боливар/

 


Уважаеми родители,

Във връзка с предоставяне на актуална информация за епидемична обстановка в училище Ви информирам, че на 19.11.2020 г. получихме информация за ученик от 6б  клас с положителен резултат за COVID – 19. Последното посещение на ученика в училище е на 10.11.2020 г. От 11.11.2020 г. всички ученици от шести клас са на дистанционно обучение – до 27.11.2020 г. включително.

Извършена е допълнителна засилена дезинфекция.

Бъдете здрави!

С уважение: А. Бамбалова

Директор на СУ „С. Боливар“

 


 

Във връзка с предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в училище Ви информирам, че на 13.11.20г. е установен случай на учител – прогимназиален етап, с положителен резултат за COVID – 19. Учителят не е допуснал незащитен контакт с ученици и персонал в училището. Педагогическият специалист последно е бил на работа на 06.11.20г.

Уверявам, че в СУ „ Симон Боливар“ се спазват стриктно противоепидемичните мерки, за да се осигури безопасна среда за провеждане на учебен процес.

Директор  на СУ „ Симон Боливар“

 


В А Ж Н О

Учениците от шести и седми клас преминават на обучение в електронна среда от разстояние от 12.11.2020 (сряда) до 22.11.2020 вкл

Часовете се провеждат по утвърденото седмично разписание с продължителност на учебния час 35 минути.

Началото на всеки учебен час е според утвърдения график. 

Родителите да упражнят контрол за присъствието на детето в учебния процес.

 

 


"СУ"Симон Боливар" за учебната 2020/2021  година участва в схемите "Училищно мляко" и "Училищен плод" към ДФ "Земеделие". Прилагаме Графици за доставка и раздаване на учениците по дати."

Плод

Мляко

Мед

 


 

 

 

 


 

 


 

Във връзка с подобряване на организацията на дейностите за работа в условия на COVID – 19, считано от 21.09.2020 г. /понеделник/ се променя мястото на влизане и излизане от училище на учениците – смяна на входовете:

І – ІV клас – от вход „ЗАПАД“ /до стола/

V – ІХ клас – от вход „ИЗТОК“ /под колонадата/

От ръководството!

 


Уважаеми ученици и родители, предоставяме списък на одобрените учебници за 9 клас за учебната 2020-2021 година, които трябва да се закупят от учениците.

 


 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА КОВИД - 19

 


 

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19


Уважаеми ученици и родители,

С писмо 9105-272/24.08.2020г. г-жа Таня Михайлова, Заместник–министър на образованието и науката информира, че Асоциация „Българска книга“ стартира кампания под наслов „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“, зад която стои идеята на първия учебен ден учениците да занесат в училище книга вместо букет цветя. С този символчен акт учениците ще покажат своето отношение към литературата и към книгите, ще се превърнат в посланици на четенето, ще споделят любимите си книги с приятели и съученици и ще дадат своя принос към училищния живот и образователния процес.

Предложената инициатива е в унисон с целите, посочени в сключеното споразумение за сътрудничество с Министерството на културата и разработения модул „Библиотиките като образователна среда“ към националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, приета с Решение №258/30.04.2020г. на Министерския съвет.

Инициативата на АКБ може да се разглежда и като естествено продължение на модул „Библиотеките като образователна среда“. От нея ще могат да се възползват всички училища. Инициативата  „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“ ще допринесе за обогатяване на училищните библиотеки с нови заглавия, а също така и за създаване на класни библиотеки – всеки клас ще има своя и книгите в тях ще са избрани от самите ученици.

 


"Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет"

 

Линк към брошурата: https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf.

Свали брошурата: ТУК

Наръчник за родители - Свали от ТУК


На вниманието на родителите!

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища:

По отношение на учениците – на  училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационно състояние на ученика към датата на започване на учебната година т. нар. картон или лична здравна профилактична карта.

Това може да направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар – по служебен път.

Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване на струпване пред кабинетите на ОПЛ – талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както до сега – в 7-дневен срок.

При провеждане на задължителната имунизация или реимунизация от Националния имунизационен календар по- късно, данни за нея могат да се предоставят допълнително на училището.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ - I КЛАС

 2020/2021г. учебна година

КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2020 г. - НАЧАЛО 27.04.2020 г.

Съгласно Графика на дейностите за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2020/2021 година, срокът за обявяване на свободните места за първото класиране е 27.04.2020 г. От същата дата ще стартира и онлайн подаването на заявления за участие в първото класиране, което ще се проведе на 03.06.2020г.
Важно е родителите да знаят, че по-ранното подаване на заявления за участие не носи никакво предимство. Трябва само да бъде спазен крайният срок, който за подаването на онлайн заявленията е 01.06.2020 г.

Подаване на заявление на хартиен носител по образец в

СУ“ Симон Боливар“, което им е първо желание,  ще се осъществява:

 

 • От 14.05.2020 г. до 29.05.2020 г. – първи етап на класиране

Документи за записване:

 1. Заявление до директора /по образец /.
 2. Лична карта на родителя.
 3. Удостоверение за раждане на детето.
 4. Документ от ГРАО, удостоверяващ адресната регистрация на детето.

При кандидатстването родителите трябва да подават достоверна информация за адресната регистрация, в противен случай при класиране децата им няма да бъдат записани.

Комисията по прием на документи ще работи:

09.00ч. – 10.00ч. / 13.00ч. - 14.00ч. - в каб. №107

ОТ  РЪКОВОДСТВОТО

 

Предпазвайте себе си и околните от заболяване

 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

 Уважаеми родители и колеги,
във връзка с извънредната ситуация в нашата страна, Ви уведомяваме, че РЦПППО – Пловдив предприема следните действия, с оглед осигуряване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности:
1. Ежедневни беседи по отношение на безопасността в условия на епидемия и смисъла на обявеното извънредно положение.
2.Консултиране на родителите относно възможностите за оказване на допълнителна подкрепа на деца със специални потребности в условията на карантина
3. Предоставяне на възможност на родители, деца и педагози до виртуална среда, с разработени от РЦПППО – Пловдив индивидуални работни листове, както и работа във виртуална класна стая, ползване на образователни ресурси (изброени по-долу)
4.Индивидуализирана подкрепа според технологичните възможности и ресурси на семействата.
5.Ежедневни оперативки на педагогическия персонал, чрез конферентна връзка в онлайн платформа.
6.Ежедневна отчетност на дейностите по оказване на допълнителна подкрепа.
Горещ телефон за връзка: 0878138201
Примерни онлайн ресурси:
https://bg.khanacademy.org/

http://elasnas.bg/page/software

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

https://priobshti.se/c…/za-specialisti/terapevtichni-resursi

http://www.prosveta.bg/demo-gradini

https://izdatelstvo-slovo.com/eBook/online/

https://www.dechica.com

https://www.manicheta.com/moi_igri.htm

http://bg.igames9.com/detskie/

https://sales.anubis-bulvest.com/teachers/selectUserType…

https://welcome-idea.eu/…

https://www.sopbg.org/learn…

http://uchabulgarski.bg/

www.facebook.com -/Приобщаващо образование

Помощни материали – обмен и взаимопомощ


Публикувано от:
СИМЕОНОВА, МАРИЯНА
Началник на отдел ОМДК

Книги за четене

2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
 

 

Наръчник

Как да подкрепим децата?


   Секция „Кризисна интервенция“ към Дружеството на психолозите в България и Институт Човешки Фактор ООД представят на вниманието ви Наръчник за оказване на спешна психологическа помощ на деца в критични събития „КАК ДА ПОДКРЕПИМ ДЕЦАТА“.
   Можете да свалите безплатно наръчника оттук (формат PDF, 1,5MB).