Ден на Земята – 21.04.2023

Всяка година на 22 април Денят на Земята отбелязва годишнината от раждането на съвременното екологично движение през 1970 година. СУ“Симон Боливар“ отбеляза деня чрез различни инициативи.