Информация НВО за учебната 2022-2023

Информация за НВО

Дати за провеждане на национално външно оценяване - 2022-2023

Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас

График на дейностите по приемането на учениците