Неучебни дни месец Май

19 и 23 МАЙ НЕУЧЕБЕН ДЕН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ НА 12 КЛАС

22 МАЙ НЕУЧЕБЕН ДЕН
ЗАПОВЕД №230А-1150