Областен кръг “Защита при бедствия,пожари и извънредни ситуации”