Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Обществен съвет към СУ „Симон Боливар“, гр. Пловдив за учебната 2022/2023

Покана за среща 12.09.2023

Покана за среща 13.03.2023

Покана за среща 13.01.2023

Покана за среща 02.09.2022

Покана за среща 12.09.2022

Правилник Обществен съвет