Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Обществен съвет към СУ „Симон Боливар“, гр. Пловдив за учебната 2023/2024

Обществен съвет към СУ „Симон Боливар“, гр. Пловдив за учебната 2022/2023

Покана за среща 30.05.2024

Покана за среща 26.03.2024

Покана за среща 25.03.2024

Покана за среща 01.02.2024

Покана за среща 11.01.2024

Покана за среща 12.09.2023

Покана за среща 13.03.2023

Покана за среща 13.01.2023

Покана за среща 02.09.2022

Покана за среща 12.09.2022

Правилник Обществен съвет