Педагогически екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

Педагогически слециалисти

Име

Фамилия

Длъжност

Поща

Толя

Баланджиева

Психолог

t.topova@sousimonbolivar.com

София

Киризиева

Логопед

s.kirizieva@sousimonbolivar.com

Здравко

Дионисов

Ръководител направление ИКТ

z.dionisov@sousimonbolivar.com

Виолета

Атанасова

Ресурсен учител

v.atanasova@sousimonbolivar.com

Начален етап I-IV клас учители за учебната 2022/2023

Име

Фамилия

Длъжност

Клас

Поща

Андриана

Иванова

старши учител

1а 

andrianaivanova@sousimonbolivar.com

Славена

Пенчева

старши учител

slavena@sousimonbolivar.com

Емел

Салиф

учител

e.salif@sousimonbolivar.com

Павлина

Вилхемова

учител

p.vilhemova@sousimonbolivar.com

Мария

Яръмова

старши учител

peichinova@sousimonbolivar.com

Лазарина

Николова

учител

l.nikolova@sousimonbolivar.com

Диана

Комитова

 старши учител

d.komitova@sousimonbolivar.com

Тинка

Босева

старши учител

t.boseva@sousimonbolivar.com

Прогимназиален и гимназиален етап V-XII клас учители за учебната 2022/2023

Име

Фамилия

Класен ръководител

Поща

Български език и литература

Дора

Стаменова


 d.stamenova@sousimonbolivar.com

Лилия

Базелкова


l.bazelkova@sousimonbolivar.com

Анна 

Йорданова

-

a.yordanova@sousimonbolivar.com

Йоана

Нейчева

y.neicheva@sousimonbolivar.com

Математика

Мариана 

Мицова

m.micova@sousimonbolivar.com

Здравко

Дионисов

-

m.micova@sousimonbolivar.com

Гинка

Авджийска

-

g.avdjiiska@sousimonbolivar.com

Ружа 

Шопова

r.shopova@sousimonbolivar.com

Английски език

Теодора

Спасова

10а

t.spasova@sousimonbolivar.com

Красимир

Баковски

-

k.bakovski@sousimonbolivar.com

Немски език

Лилия 

Базелкова

l.bazelkova@sousimonbolivar.com

Информатика и Информационни технологии

Цветелина

Арабаджиева

ts.arabadzhieva@sousimonbolivar.com

Здравко 

Дионисов

z.dionisov@sousimonbolivar.com

Физика и астрономия

Светлана 

Почева

s.pocheva@sousimonbolivar.com

Химия и опазване на околната среда

Дона

Димитрова

d.dimitrova@sousimonbolivar.com

Биология и здравно образование

Дона 

Димитрова

d.dimitrova@sousimonbolivar.com

История и цивилизация

Йоана

Нейчева

y.neicheva@sousimonbolivar.com

География и икономика

Мая

Костадинова

-

m.kostadinova@sousimonbolivar.com

Изобразително изкуство

Александра

Николова

-

a.nikolova@sousimonbolivar.com

Музика

Делчо

Власаков

-

d.vlasakov@sousimonbolivar.com

Технологии и предприемачество

Здравка

Киричева

-

z.kiricheva@sousimonbolivar.com

Физическо възпитание и спорт

Елисавета 

Игнатова

e.ignatova@sousimonbolivar.com

Екатерина 

Личовска

e.lichovska@sousimonbolivar.com

Боряна

Ангелова

-

b.angelova@sousimonbolivar.com

Ръководители ГЦОУД през учебната 2022/2023 г.

Име

Фамилия

Група ЦДО

Поща

Венелина

Пимпилова


v.pimpilova@sousimonbolivar.com

Видка

Писарска


v.pisarska@sousimonbolivar.com

Боряна

Ташкова

2

b.tashkova@sousimonbolivar.com

Николинка

Аргирова

3

n.argirova@sousimonbolivar.com

Галя

Ляскова

g.todorova@sousimonbolivar.com

Василена

Стойнова

v.stoynova@sousimonbolivar.com

Ружа

Шопова

5

r.shopova@sousimonbolivar.com

АДМИНИСТРАЦИЯ

Име

Фамилия

Длъжност

Поща

Елза

Топалова

Домакин

e.topalova@sousimonbolivar.com

Петранка

Манчева

ЗАС

p.mancheva@sousimonbolivar.com

Йорданка 

Николова

Счетоводител

danita_73@abv.bg