Проект “Устойчиво развитие “

На 2-ри май, учениците от СУ “Симон Боливар” се включиха в обучение и работилница на тема “Устойчиво развитие”. Те вече имаха опит в разработването на устойчиви проекти, след като спечелиха участие в конкурс на Henkel България с проекта си “Уеб платформа за пестене на вода в училище”. На обучението учениците научиха повече за zero waste концепцията и какво може да се прави за опазване на околната среда и намаляване на отпадъците. Получената информация беше много полезна за тях и допринесе за по-доброто развитие на тяхната уеб платформа. В крайна сметка, това беше едно чудесно обучение за учениците от СУ “Симон Боливар”, което ги подготви за бъдещи проекти свързани с устойчиво развитие.

Zero waste е концепция за намаляване на отпадъците до минимум чрез рециклиране, реупотреба и избягване на излишни опаковки. Това е важна идея, която има за цел да опази околната среда, да спести ресурси и да намали замърсяването на планетата.

За да се постигне zero waste, са необходими няколко стъпки. Първо, трябва да се осъзнае колко отпадъци се произвеждат и какво може да се направи за да се намалят. След това, е важно да се прецизират материалите, които се използват в ежедневието, и да се търсят начини за да се намали използването на опаковки.

Следващата стъпка е да се рециклират и реупотребят всички материали, които могат да бъдат преработени. Така се намалява количество на отпадъците, които трябва да се изхвърлят. И накрая, е важно да се намали изхвърлянето на храна и хранителни продукти. Това може да се постигне чрез закупуване на продукти в по-малки количества, както и чрез компостиране на органичните отпадъци.

Zero waste е важна концепция, която може да бъде приложена в различни сфери на живота и може да допринесе за опазването на околната среда и за постигането на устойчиво развитие.

Учениците от СУ “Симон Боливар” искат да изразят благодарността си към Henkel България и Фондация “Плюшено мече” за предоставената възможност да участват в обучението и работилницата по темата “Устойчиво развитие” и да развиват своя проект. Без тяхната подкрепа, това не би било възможно.

Те са много благодарни за новите знания, които придобиха на обучението и работилницата и за възможността да подобрят своя проект. С помощта на получените знания, учениците се надяват да продължат да развиват своя проект и да постигнат по-голям успех в бъдеще.

Още веднъж благодарим на Henkel България и Фондация “Плюшено мече” за подкрепата им и за предоставената възможност на учениците да се развиват и да участват в инициативи за устойчиво развитие.