Учебна година 2022-2023

През настоящата 2022 – 2023 година СУ „Симон Боливар“ организира 8 /осем/ групи по Дейност 2 „Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“  –  първокласници. В групите са включени всички ученици от двата първи класа, а целта е да се запознаят с платформата и приложенията, обезпечаващи обучението от разстояние в електронна среда.

Занятията се провеждат в кабинет ИТ. Наблюденията на ръководителите е, че този тип обучение е не само полезно, но и приятно и забавно за учениците.

Учебна година 2021-2022

През изминалата 2021 – 2022 година училището работеше по Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“ , по Дейност 2  „Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“ и Дейност 3 „Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда“.

По Дейност 1: бяха закупени 26 преносими компютри за учици, от които за ползване бяха дадени и отразени в системата 7.

Благодарение на тези устройства ученици от многочленни семейства не изостанаха и се справиха с учебния материал в процеса на ОРЕС.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ