Стипендии

УЧИЛИЩНИ СТИПЕНДИИ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ

Правила за училищни стипендии - условия и ред за получаване

Заповед за получаване на стипеднии за първия учебен срок.

БЛАНКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Приложение 1 - заявление декларация за стипендия

Приложение 2 - заявление стипендия без родител

Приложение 3 - заявление стипендия за отличен успех

Приложение 4 - заявление стипендия ученик с ТЕЛК