Учебни планове за учебната 2023/2024 година

Начален етап - I-IV клас

Първи гимназиален етап - VIII-X клас

Учебни планове за учебната 2022/2023 година

Първи гимназиален етап - VIII-X клас